Naujienos Apie mus Karjera Paslaugos Patirtis Kontaktai   EN
Konsultavimas
Teritorijų planavimas
Projektavimas
Statybos priežiūra ir valdymas
 

Statybos priežiūra ir valdymas

Statybos darbų pirkimo konkurso organizavimas

Rengiame statybos rangos darbų pirkimo konkursų dokumentus, statybos rangos darbų sutartis, atliekame nepriklausomą rangovų pasiūlymų vertinimą. Paslaugą teikiame tiek valstybės bei savivaldybių institucijoms ir biudžetinėms įstaigoms, tiek privačioms įmonėms, tiek daugiabučių namų savininkų bendrijoms (DNSB). Rengdami dokumentus vadovaujamės LR Viešųjų pirkimų įstatymo, FIDIC procedūrų, Pasaulio banko, kitų programų reikalavimais, rekomendacijomis.

Statybos projekto valdymas

Statybos projekto valdymo paslauga apima užsakovo (statytojo) atstovavimą santykiuose su rangovu/ais. Šios paslaugos rėmuose mes:

  • organizuojame statybos rangos darbų pirkimo procedūras (konkursai, derybos);
  • parengiame statybos rangos darbų sutartį/is su rangovu/ais;
  • vykdome kiekių kontrolę;
  • vykdome kokybės kontrolę;
  • vykdome rangos darbų terminų kontrolę;
  • kontroliuojame kitų statybos rangos sutarties sąlygų laikymąsi.

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Vykdome gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų) statybos bei rekonstravimo techninę priežiūrą, organizuojame reikiamus kontrolinius matavimus bei laboratorinius tyrimus.

Statybinis auditas (statybos patikra)

 

Siekiant visapusiškai kontroliuoti statybų procesą vykdome statybos patikrą:

  • projekto biudžeto, statybos sąmatų analizę bei įvertinimą;
  • išvadų apie vykdomus ar įvykdytus statybos darbus pateikimą;
  • statyboje naudojamų medžiagų kainų atitikimo vidutinėmis rinkos kainomis įvertinimą;
  • rekomendacijų dėl tolimesnės statybos eigos pateikimą.
 
© 2007 UAB Statybos Strategija. Visos teisės saugomos.