Naujienos Apie mus Karjera Paslaugos Patirtis Kontaktai   EN
 Apie mus

UAB „Statybos strategija“ yra nepriklausoma kompleksinių inžinerinių sprendimų kompanija, nesusijusi pavaldumo, bendradarbiavimo ar kitais ekonominiais ryšiais su jokiais rangovais, medžiagų, gaminių, įrangos tiekėjais, ji nevykdo rangos darbų, nepardavinėja medžiagų, gaminių ar įrangos.

 

UAB „Statybos strategija“ yra lietuviško kapitalo įmonė, įregistruota 2003 m. kovo 5 d. Bendrovė teikia projektavimo, teritorijų planavimo, konsultavimo, projektų valdymo bei statybos priežiūros paslaugas visuomeninių, būsto, pramonės pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, teritorijų vystymo sektoriuose.

 

Siekiant užtikrinti nuolatinį paslaugų kokybės gerinimą, 2006 10 20 UAB “Statybos strategija” įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti standarto ISO 9001:2000 / LST EN ISO 9001:2001 reikalavimus. Kompanijos veikla vykdoma vadovaujantis įmonės kokybės politika.

 

UAB „Statybos strategija“ veiklos rizika yra apdrausta bendruoju statinio projektuotojo  civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir profesinės civilinės atsakomybės draudimu.

 

LR Aplinkos ministerijos atestatu Nr. 3194 bendrovei suteikta teisė atlikti statinio projektavimo darbus. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai; negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai iki 1000 V įtampos. Projektavimo darbo sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano); architektūros; konstrukcijų; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šilumos gamybos (katilinės iki 1,5 MW galios su vandens šildymo katilais iki 115 laipsnių temperatūros) ir tiekimo; šildymo, vėdinimo; dujofikavimo iki 1,6 MPa slėgio; elektrotechnikos iki 1000 V įtampos; elektroninių ryšių (telekomunikacijų); apsauginės ir gaisrinės signalizacijos; procesų valdymo ir automatizacijos; aplinkos apsaugos; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; ekonominė. Atestatas galioja iki 2010 07 01.

 

UAB „Statybos strategija“ yra aktyvi asocijuotų struktūrų narė. Pagrindinis visų asociacijų tikslas – siekti, kad visuomenė suprastų nepriklausomo inžinieriaus-konsultanto svarbą šiuolaikiniame statybos procese, o asociacijos nariai laikytųsi profesinės etikos principų ir teiktų tik kompetentingas paslaugas. Narystė:

·         Nuo 2003 11 24 Lietuvos energijos konsultantų asociacijos (LEKA) narė.

·         Nuo 2005 11 22 Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos (LPĮA) narė.

·         Nuo 2006 04 11 Lietuvos statybos konsultantų ir priežiūros įmonių asociacijos (SKIPA) narė ir viena iš steigėjų. 

 

UAB „Statybos strategija“ nuo pat susikūrimo 2003 metais aktyviai ėmėsi veiklos, ją plėtojo, formavo įmonės kolektyvą. Įmonės progresyvumą atspindi kasmet didėjančios užsakovams suteiktų paslaugų apimtys. Kompanijos tikslai neatsiejami nuo pagrindinių veiklos principų, kurie skatina teikti: 

  •  kokybiškas paslaugas, paremtas šiuolaikišku požiūriu bei naujausiomis technologijomis;
  • rezultatyvias paslaugas, atitinkančias bei pranokstančias klientų lūkesčius;
  • kompleksines paslaugas, apimančias nuolatinę pagalbą nuo idėjos generavimo iki galutinio jos įgyvendinimo.
 
© 2007 UAB Statybos Strategija. Visos teisės saugomos.